16 results

BYT 604 OVENIA PARK LINE 1+kk 32,6 m²

5 978 000Kč
Ovenecká, 170 00 Praha 7-Holešovice, Česko
 • 32.6
Ovenecká, 170 00 Praha 7-Holešovice, Česko
5 978 000Kč

APARTMENT 208 MODERA PALACE 2+kk 35,5 m²

6 567 500Kč
Veletržní 561/55, 170 00 Prague 7
 • 35.5
Veletržní 561/55, 170 00 Prague 7
6 567 500Kč

APARTMENT 205 MODERA PALACE 1+kk 22,4 m²

4 144 000Kč
Veletržní 561/55, 170 00 Prague 7
 • 22.4
Veletržní 561/55, 170 00 Prague 7
4 144 000Kč

BYT 409 ANGELO ROMA 1+kk 30,1 m²

6 126 000Kč
Římská 72, 120 00 Praha 2-Vinohrady, Česko
 • 30.1
Římská 72, 120 00 Praha 2-Vinohrady, Česko
6 126 000Kč

BYT 203 FACTORY HOUSE 2+kk 40,6 m²

7 711 000Kč
U Průhonu 1561/34a, 170 00 Praha 7-Holešovice, Česko
 • 32.1
U Průhonu 1561/34a, 170 00 Praha 7-Holešovice, Česko
7 711 000Kč

BYT 604 TERASA LAVANDE 1+kk 36,7 m²

7 563 000Kč
Záhřebská 562/41, Vinohrady, 120 00 Praha-Praha 2, Česko
 • 36.7
Záhřebská 562/41, Vinohrady, 120 00 Praha-Praha 2, Česko
7 563 000Kč

ATELIÉR 003 CASA ROYAL 1+kk 26,5 m²

4 485 000Kč
Španělská 759/4, 120 00 Praha 2-Vinohrady, Česko
 • 26.5
Španělská 759/4, 120 00 Praha 2-Vinohrady, Česko
4 485 000Kč

BYT 602 CAROLINA CORNER 1+kk 60,9 m²

9 378 600Kč
Vítkova 130, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko
 • 60.9
Vítkova 130, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko
9 378 600Kč

BYT 701 ANGELO ROMA 2+kk 50,2 m²

9 965 000Kč
Římská 72, 120 00 Praha 2-Vinohrady, Česko
 • 50.2
Římská 72, 120 00 Praha 2-Vinohrady, Česko
9 965 000Kč

BYT 311 CAROLINA CORNER 2+kk 39,2 m²

7 288 600Kč
Vítkova 130, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko
 • 39.2
Vítkova 130, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko
7 288 600Kč
 • 1
 • 2
1 - 10 of 16 homes

Dealer’s contact details

prodej@acordinvest.cz

ACORD INVEST a.s.
Sokolovská 694/100a
Prague 8 – Karlín, 186 00
Company registration No.: 107 39 432

We will get back to you

Leave us your contact details and we will contact you by return. You will get detailed information about your dream apartment and its financing.

Contact form

*Fields marked with an asterisk are mandatory

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Create an agent account

Manage your listings, profile and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Create an agent account

Manage your listings, profile and more

Sign up with email

Zásady zpracování osobních údajů

1) Definice pojmů
Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je obchodní společnost ACORD INVEST a.s. se sídlem Sokolovská 694/100a, PSČ 186 00, Praha 8, IČ: 107 39 432, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26236 (dále jen jako „Acord Invest“ nebo „Zpracovatel“). Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, tedy zájemce o koupi či pronájem nemovitosti (dále jen jako „Klient“).

2) Obecná ustanovení
Ochrana osobních údajů klientů je dána zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Zákon o ochraně osobních údajů“ nebo „ZoOU“).

3) Rozsah zpracování osobních údajů
Acord Invest zpracovává osobní údaje Klientů v následujícím rozsahu: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště, rodné číslo a datum narození, bankovní spojení, identifikační údaje občanského průkazu.

4) Účel zpracování osobních údajů
Acord Invest zpracovává výše uvedené osobní údaje získané se souhlasem Klienta za účelem vytváření klientské databáze, s cílem poskytnout klientům vyšší kvalitu služeb a přesnější nabídku realitních příležitostí ke koupi či nájmu. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Klientů rovněž za účelem řešení sporů, vypořádání pohledávek či vymáhání pohledávek nebo za účelem plnění jiné povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy; Klient tímto vyslovuje svůj souhlas také s tímto účelem zpracování údajů. Zpracování osobních údajů je automatizované, prováděné vlastními zaměstnanci Zpracovatele či přímo Zpracovatelem. Ze strany Acord Invest nebude docházet k předávání údajů třetím stranám, s výjimkou úvěrující banky Klienta.

5) Povinnosti klienta
Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Zpracovatele o změně ve svých osobních údajích. Klient je oprávněn kontrolovat a měnit své osobní údaje, a to prostřednictvím e-mailu nebo písemně. Klient prohlašuje, že souhlas uděluje pro všechny výše uvedené údaje a je si vědom svých práv podle ustanovení § 11, § 12 a § 21 ZoOU a že všechny jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

6) Doba udělení souhlasu, likvidace údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Klient dobrovolně na dobu neurčitou s tím, že jej může kdykoliv bezplatně odvolat, a to e-mailem nebo písemně. Klient má rovněž právo odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení, a to bezplatně e-mailem nebo písemně. Klient je oprávněn požadovat informace o zpracovávaných osobních údajích. Požádá-li Klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zpracovatel povinen tuto informaci předat. Zpracovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Údaje poskytnuté Klientem uchovává Zpracovatel pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po splnění účelu, pro který jsou data zpracovávána, jakož i poté, co dojde k odvolání souhlasu Klienta s jejich zpracováním, dochází k jejich odstranění z databáze, a to nejdéle ve lhůtě 1 měsíce od doby, kdy pomine důvod jejich zpracování, či kdy dojde k odvolání předmětného souhlasu.

7) Souhlas se zasíláním obchodních sdělení
Klient tímto uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů, tedy e-mailové adresy formou zasílání obchodních sdělení, resp. informací souvisejících s aktuální nabídkou nemovitostí ke koupi či k pronájmu. Poté, co bude ze strany subjektu údajů udělen souhlas s jejich zpracováním formou zasílání obchodních sdělení obdrží subjekt údajů na zadaný e-mail zprávu o tom, že jeho adresa byla uvedena jako zájemce o zasílání obchodních sdělení, a současně bude tímto e-mailem požádán o potvrzení.