Karlín: Typy na zajímavá místa

Karlín je čtvrť v městské části Praha 8 rozprostírající se mezi Libní a Novým Městem. Samotná Praha 8 je poměrně unikátní, neboť se jako jediná ze všech pražských městských obvodů těsně dotýká historického jádra (v historii se zde nacházelo např. slavné nádraží Těšnov) a rozprostírá se i za okrajem hlavního města.

V posledních letech se Karlín stal jednou z nejzajímavějších pražských čtvrtí, a to především proto, že představuje skvělý kompromis mezi plnou nabídkou služeb a poklidným místem k bydlení. To je také jedním z důvodů, proč se v současné době zabývámerekonstrukcí luxusní rezidence Carolina Corner, která nabízí exkluzivní byty a obchodní prostory v samém srdci Karlína.

#1 KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE

Kostel sv. Cyrila a Metoděje je nejznámější historickou památkou Prahy 8 a také jednou z nejpřednějších církevních staveb v Čechách . Nachází se na Karlínském náměstí a jeho výstavba probíhala v 2. polovině 19. století. Slavnostně vysvěcen byl v roce 1863, a to u příležitosti milénia příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu.

Dominantu kostela tvoří především jeho dvě věže dosahující výše přes 78 metrů, které působivě dokreslují celé pražské panorama. Právě tyto věže učinily z kostela ve své době největší stavbu v Praze a jejich předměstích.

Ač se kostel zvenčí podobá starým románským kostelům, disponuje mnohem okázalejší výzdobou interiérů. Na té se mimo jiné podíleli významní malíři Josef Mánes a František Ženíšek.

#2 MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Muzeum hlavního města Prahy z konce 19. století skýtá opravdu velké bohatství sbírkových předmětů, jež dokonale dokumentují dějiny hlavního města. Jejich počet dokonce převyšuje číslo jeden milion.

Veduty patří k nejhodnotnějším klenotům muzea

Početně nejrozsáhlejší část muzea tvoří sbírky archeologické, rozsáhlá je však i sbírka grafiky, jejíž nejhodnotnější část tvoří veduty – tedy pohledy na Prahu a její okolí – znázorňující proměnu města od 15. do 20. století . Za zmínku stojí také sbírky tisků, obrazů, plastiky a medailí a v neposlední řadě kolekce terčů pražských ostrostřelců.

Muzeum nabízí jednak celou řadu stálých expozic, jednak časově omezené výstavy. Myšleno je přitom také na děti a nevidomé návštěvníky.

#3 NEGRELLIHO VIADUKT

Negrelliho viadukt je nejdelší železniční most v České republice a po Karlově mostě druhý nejstarší v Praze. Budován byl v letech 1846-1850. V průběhu let docházelo k různým úpravám a opravám, a v letech 2017-2020 prošel most náročnou rekonstrukcí. Nicméně, ani ta nepomohla k tomu, aby Pražané Negrelliho viadukt nevnímali jako ohyzdnou a nepříjemnou stavbu komplikující dopravu.

Most, který je v očích lidí jaksi nedoceněn

Jako dopravní a estetická překážka byl most vnímám již koncem 19. století , kdy se hovořilo o tom, že celá trasa měla být vedena více na východ. Avšak vzhledem k tomu, že v tehdejší době byly levné venkovské pozemky, nabízelo se pro vybudování železnice právě toto místo.

V nelibosti Pražanů se ocitl také kvůli přehnaným snahám o využití prostor pod klenbami pro výrobní a skladištní účely, které místo znečišťují a znehodnocují. Následkem toho si jen velice málo obyvatel hlavního města uvědomuje stáří této stavby a její skutečnou krásu.

#4 BUDOVA INVALIDOVNY

Na Praze 1 je k vidění (a pro někoho k navštívení) Staronová synagoga, která je mimochodem jednou z nejstarších Evropě. Vznikla pravděpodobně ve 2. polovině 13. století, a ještě stále slouží svému původnímu účelu. Synagoga se postupem času stala centrem Židovského města. A také o ní koluje celá řada pověstí – například ta, že kameny k založení synagogy sem přinesli andělé až z Jeruzaléma.

Most, který je v očích lidí jaksi nedoceněn

Jako dopravní a estetická překážka byl most vnímám již koncem 19. století , kdy se hovořilo o tom, že celá trasa měla být vedena více na východ. Avšak vzhledem k tomu, že v tehdejší době byly levné venkovské pozemky, nabízelo se pro vybudování železnice právě toto místo.

V nelibosti Pražanů se ocitl také kvůli přehnaným snahám o využití prostor pod klenbami pro výrobní a skladištní účely, které místo znečišťují a znehodnocují. Následkem toho si jen velice málo obyvatel hlavního města uvědomuje stáří této stavby a její skutečnou krásu.

#4 BUDOVA INVALIDOVNY

Invalidovna v Karlíně patří mezi jednu z nejstarších staveb celé této městské části. Vznikala mezi lety 1731-1737 a měla sloužit jako útulek pro válečné veterány, kteří by jinak skončili ve starobincích nebo by museli žebrat.

Se stavbou začal hrabě Petr Strozzi, který si jako voják sám několikrát vyzkoušel bezmoc raněného. Nechal se přitom inspirovat francouzským králem Ludvíkem XIV., neboli Králem Slunce, který nechal v Paříži postavit první vojenskou invalidovnu.

Projekt byl původně plánován pro 4 000 invalidů s rodinami, správu ústavu a pomocný personál. V roce 1737 však byla z důvodu nedostatku finančních prostředků hotova zhruba devítina projektu. Součástí budov přitom měly být – mimo jiné – i slavnostní sály, refektáře, dílny, krámky, kuchyně, umývárny, škola, nemocnice či vězení.

Nakonec došlo pouze k úpravě stojící části Invalidovny, aby alespoň v menším měřítku mohla zastávat funkci celého komplexu. V roce 1925 bylo v části budovy zřízeno vojenské muzeum a mezi lety 1933-1934 byla pro invalidy postavena nová invalidovna v Hořicích v Podkrkonoší.

Jaký je aktuální stav?

V současné době je budova Invalidovny ve špatném technickém stavu, na jehož nápravě však již pracuje Národní památkový ústav, který budovu získal v roce 2018. Součástí Invalidovny by mimo jiné měly být expozice věnované historii objektu či edukační centrum.

#5 DANUBE HOUSE

Na karlínském Rohanském ostrově je k vidění několik budov nesoucích jméno po světových veletocích. Jednu z nich představuje administrativní budova Danube House pojmenována po řece Dunaj. Výstavba probíhala v letech 2001-2003 a za jejím návrhem stojí americký ateliér KPF, který mimo jiné navrhoval budovu World Financial Center v Šanghaji.

Tvar budovy

Celá budova má tvar lodi a má sloužit jako připomínka hlavního pražského přístavu, který na tomto místě původně stál. Její příď míří na již zmíněný Negrelliho viadukt. Na severní a východní straně stavby se nacházejí kanceláře, které jsou se zbytkem budovy propojeny prosklenou fasádou monumentálního atria. To je přístupné i veřejnosti a nachází se zde řada obchodů, restaurací a kaváren.

#6 AQUACENTRUM ŠUTKA A LANOVÉ CENTRUM DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE HL. M. PRAHA

Karlín má co nabídnout i sportovním nadšencům. Vodním radovánkám se můžete věnovat v jednom z nejmodernějších plaveckých areálů v Praze i celé ČR, a to v Aquacentru Šutka.

To svým návštěvníkům nabízí vše, co s dováděním ve vodě souvisí – od krytého bazénu o délce 50 metrů s osmi plaveckými drahami, přes tobogány, vodopád, divokou řeku, vířivky a relaxační bazén, až po dětské brouzdaliště a vodní bar s občerstvením. Na své si přijdou i milovníci wellnessu, kterým areál nabízí dvě finské sauny a parní lázně.

Preferujete-li spíše aktivity na souši, můžete zamířit třeba do Lanového centra Domu dětí a mládeže hl.m. Prahy. A vyzkoušet si některý z jeho zážitkových programů. Provoz centra je celoroční, v zimě s drobnými omezeními.

#7 FORUM KARLÍN

Forum Karlín je multifunkční komplex, který vznikl mezi lety 2011-2014 a který poskytuje flexibilní zázemí pro všechny druhy kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Ať už jsou to různé konference a kongresy, galavečeře, nebo koncerty profitující ze skvělé akustiky sálu, který má navíc kapacitu 3 000 lidí.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Create an agent account

Manage your listings, profile and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Create an agent account

Manage your listings, profile and more

Sign up with email