Pozice

Project manager / architekt

ACORD INVEST
Jsme developerská společnost fungující od roku 2006.
Naší specializací jsou luxusní historické rezidence na lukrativních místech Prahy, které spojuje dobrá adresa, výborná dostupnost, atraktivní okolí a plná nabídka služeb. Spokojenost našich klientů je naší prioritou. Děláme krásné byty s duší.

HLEDÁME
mladého kreativního architekta či mladou kreativní architektku s obchodním myšlením.

Náplň práce

 • Organizace přípravy projektové dokumentace pro realizaci projektu
 • Příprava podkladů a objednávka posudků a stanovisek
 • Kontrola projektové dokumentace, termínů a dodržování cenových nabídek,
 • Komunikace s generálními dodavateli, subdodavateli a technickým dozorem
 • Komunikace s katastrem nemovitostí, stavebními úřady i jinými státními organizacemi a institucemi
 • Zajišťování historických podkladů z archivů a příprava podkladů k žádostem, doručování na příslušné instituce podle potřeby společnosti
 • Příprava nebo úprava marketingových materiálů
 • Účast na kontrolních dnech
 • Organizace výběrových řízení pro subdodavatele, příprava podkladů a vyhodnocení
 • Příprava výběru materiálu, standardů, cenových nabídek
 • Pravidelný reporting

Požadujeme

 • Práce na živnostenský list
 • Znalost AutoCAD nutná, další grafické nebo konstrukční programy výhodou
 • Vysokoškolské vzdělání v oboru pozemní stavitelství nebo architektura
 • Aktivní přístup, časovou flexibilitu, loajalitu
 • Kreativní myšlení, týmový duch
 • Samostatnost, komunikativnost, příjemné vystupování
 • Organizační schopnosti, schopnost řešit úlohy se zřetelem na priority
 • Řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme

 • Možnost práce na poloviční úvazek
 • Práce na atraktivních projektech v hodnotě miliard korun, které mění tvář Prahy
 • Mladý progresivní kolektiv
 • Počítač, mobil, automobil k dispozici
 • Zajímavé finanční ohodnocení
 • Možnost kariérního růstu
 • Lekce s anglickým rodilým mluvčím
 • Atraktivní teambuldingové aktivity několikrát ročně
 • Pracoviště v nové moderní kanceláři v Karlíně
 • Zázemí silné a stabilní společnosti
 • Vhodné i pro studenty či absolventy

Nástup ihned.

Zašlete nám životopis

ACORD INVEST a.s.
Sokolovská 694/100a
Praha 8 – Karlín, 186 00
IČ: 107 39 432

Ozveme se vám

Nechte nám na sebe kontakt, ozveme se.
Získáte detailní informace o vašem vysněném bytě a jeho financování.

Kontaktní formulář

* položky označené hvězdičkou je potřeba vyplnit

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Create an agent account

Manage your listings, profile and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Create an agent account

Manage your listings, profile and more

Sign up with email

Zásady zpracování osobních údajů

1) Definice pojmů
Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je obchodní společnost ACORD INVEST a.s. se sídlem Sokolovská 694/100a, PSČ 186 00, Praha 8, IČ: 107 39 432, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26236 (dále jen jako „Acord Invest“ nebo „Zpracovatel“). Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, tedy zájemce o koupi či pronájem nemovitosti (dále jen jako „Klient“).

2) Obecná ustanovení
Ochrana osobních údajů klientů je dána zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Zákon o ochraně osobních údajů“ nebo „ZoOU“).

3) Rozsah zpracování osobních údajů
Acord Invest zpracovává osobní údaje Klientů v následujícím rozsahu: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště, rodné číslo a datum narození, bankovní spojení, identifikační údaje občanského průkazu.

4) Účel zpracování osobních údajů
Acord Invest zpracovává výše uvedené osobní údaje získané se souhlasem Klienta za účelem vytváření klientské databáze, s cílem poskytnout klientům vyšší kvalitu služeb a přesnější nabídku realitních příležitostí ke koupi či nájmu. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Klientů rovněž za účelem řešení sporů, vypořádání pohledávek či vymáhání pohledávek nebo za účelem plnění jiné povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy; Klient tímto vyslovuje svůj souhlas také s tímto účelem zpracování údajů. Zpracování osobních údajů je automatizované, prováděné vlastními zaměstnanci Zpracovatele či přímo Zpracovatelem. Ze strany Acord Invest nebude docházet k předávání údajů třetím stranám, s výjimkou úvěrující banky Klienta.

5) Povinnosti klienta
Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Zpracovatele o změně ve svých osobních údajích. Klient je oprávněn kontrolovat a měnit své osobní údaje, a to prostřednictvím e-mailu nebo písemně. Klient prohlašuje, že souhlas uděluje pro všechny výše uvedené údaje a je si vědom svých práv podle ustanovení § 11, § 12 a § 21 ZoOU a že všechny jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

6) Doba udělení souhlasu, likvidace údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Klient dobrovolně na dobu neurčitou s tím, že jej může kdykoliv bezplatně odvolat, a to e-mailem nebo písemně. Klient má rovněž právo odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení, a to bezplatně e-mailem nebo písemně. Klient je oprávněn požadovat informace o zpracovávaných osobních údajích. Požádá-li Klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zpracovatel povinen tuto informaci předat. Zpracovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Údaje poskytnuté Klientem uchovává Zpracovatel pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po splnění účelu, pro který jsou data zpracovávána, jakož i poté, co dojde k odvolání souhlasu Klienta s jejich zpracováním, dochází k jejich odstranění z databáze, a to nejdéle ve lhůtě 1 měsíce od doby, kdy pomine důvod jejich zpracování, či kdy dojde k odvolání předmětného souhlasu.

7) Souhlas se zasíláním obchodních sdělení
Klient tímto uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů, tedy e-mailové adresy formou zasílání obchodních sdělení, resp. informací souvisejících s aktuální nabídkou nemovitostí ke koupi či k pronájmu. Poté, co bude ze strany subjektu údajů udělen souhlas s jejich zpracováním formou zasílání obchodních sdělení obdrží subjekt údajů na zadaný e-mail zprávu o tom, že jeho adresa byla uvedena jako zájemce o zasílání obchodních sdělení, a současně bude tímto e-mailem požádán o potvrzení.